CLÍNICA DENTAL BALAGUER Dentistes Balaguer Lleida
CLÍNICA DENTAL BALAGUER Dentistes Balaguer Lleida
CLÍNICA DENTAL BALAGUER Dentistes Balaguer Lleida
CLÍNICA DENTAL BALAGUER Dentistes Balaguer Lleida

A Clínica Dental Balaguer i Clínica Dental Urgell ens ocupem de l'estudi de la seva boca i dels els ossos maxil·lars per donar suport a una rehabilitació i reposició dental, substituint les dents perdudes amb la col·locació quirúrgica d'un implant a l'os maxil·lar o mandibular.

Els implants dentals que utilitzem poden ser de diferents mides, superfícies i materials. La qualitat dels materials dels implants es bàsica per tal de garantir la seva efectivitat.

Sobre aquests implants dissenyem les rehabilitacions protètiques que permetran restituir les funcions masticatòries, fonètiques i estètiques del pacient. L'elecció del tipus d'implant que es posa en els pacients el realitzem en funció del diagnòstic, pronòstic i del pla de tractament entre els nostres odontòlegs i cirurgians.